Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10

Task Manager là một ứng dụng mặc định của Windows cho phép bạn xem hiệu suất hệ thống và các chương trình nền đang hoạt động. Đồng thời cho phép bạn bật hoặc tắt các chương trình này. Task Manager được biết là kiểm soát nhiều hoạt động chính khác nhau và do đó, nó tự động giới hạn người dùng tiêu chuẩn (như một bước bảo mật) thực hiện các hành động cụ thể với tư cách là quản trị viên. Ví dụ: bạn có thể thấy các thông báo như “Task Manager has been disabled by your administrator” hoặc “Access denied” khi cố gắng thực hiện một số tác vụ mà không có quyền Admin. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể đặt tài khoản chuẩn để có thể chạy Task Manager bằng quyền Admin. Hãy xem làm thế nào.

Cách 1: Mở Task Manager từ Search Bar

Bước 1: Truy cập vào Start và gõ Task Manager trong Windows Search Bar.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 1

Bước 2: Bây giờ click chuột phải vào kết quả (Task Manager) và chọn Run as administrator.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Khi bạn thấy lời nhắc UAC (Kiểm soát tài khoản người dùng) yêu cầu mật khẩu, hãy nhấp vào Yes để mở Task Manager bằng quyền Admin.

Cách 2: Mở Task Manager từ Command Prompt (Admin)

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím tắt Win + R trên bàn phím để mở lệnh Run.

Bước 2: Trong cửa sổ lệnh Run , gõ cmd vào hộp tìm kiếm và nhấn Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt ở chế độ admin.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Bước 3: Trong cửa sổ Command Prompt (admin), nhập taskmgr và nhấn Enter.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Thao tác này sẽ chạy Task Manager bằng quyền Admin.

Cách 3: Tạo lối tắt Task Manager trên Desktop

Bước 1: Ở màn hình Desktop của bạn , nhấp chuột phải vào nó, chọn New và sau đó chọn Shortcut.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Bước 2: Bây giờ, trong cửa sổ Create Shortcut, ở mục Type the location of the item các bạn nhập đường dẫn này vào: C:\Windows\System32\Taskmgr.exe

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Nhấp vào Next để tiếp tục.

Bước 3: Đặt tên cho phím tắt Task Manager như bạn muốn và nhấn nút Finish.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Bước 4: Bây giờ, vào màn hình desktop và nhấp chuột phải vào phím tắt Task Manager mà bạn vừa tạo.

Chọn Run as administrator từ menu chuột phải.

Cách chạy Task Manager bằng quyền Admin trên Windows 10 2

Bây giờ, hãy nhấp vào Có trong lời nhắc UAC để chạy Task Manager bằng quyền Admin.

Viết một bình luận