Download Microsoft .NET Framework offline all versions

Download Microsoft .NET Framework offline all versions

Download Microsoft .NET Framework offline all versions

 

Microsoft .NET Framework là bộ công cụ bao gồm các thư viện lập trình được Microsoft phát hành được cài sẵn trong máy hoặc bạn cũng có thể tải về.  Chúng ta thường nhận được yêu cầu cài đặt Microsoft .NET Framework từ các game, phần mềm thì mới sử dụng được game với phần mềm đó.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn bộ Microsoft .NET Framework tất cả các phiên bản install offline.

Link Download Microsoft .NET Framework offline all versions:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

Microsoft .NET Framework 1.1 Redistributable: dotnetfx.exe (23.1 MB)

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Redistributable: NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe (10.2 MB)


Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx.exe (22.4 MB)

Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit: NetFx64.exe (45.2 MB)

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit: NetFx20SP2_x86.exe (23.8 MB)

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit: NetFx20SP2_x64.exe (46.3 MB)

Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit: dotnetfx3.exe (50.3 MB)

Microsoft .NET Framework 3.0 Redistributable 64-bit: dotnetfx3_x64.exe (90.1 MB)

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Redistributable: NetFx30SP1_x86.exe (25.0 MB)


Microsoft .NET Framework 3.5 Redistributable: dotnetfx35.exe (197 MB)

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Redistributable: dotnetfx35.exe (231 MB)

Microsoft .NET Framework 4.0 Redistributable: dotNetFx40_Full_x86_x64.exe (48.1 MB)

Microsoft .NET Framework 4.5 Redistributable: dotnetfx45_full_x86_x64.exe (48.0 MB)


Microsoft .NET Framework Removal Tool: dotnetfx_cleanup_tool.zip (259 KB) [/box]

Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận