Download Windows 10 RTM ISO Official

Download Windows 10 RTM ISO Official

Download Windows 10 RTM ISO Official

Hôm nay Microsoft tung ra bản chính thức cho Windows 10, nếu bạn nào chưa nhận được update và cảm thấy khó khăn trong việc update thì hãy tải về bộ full ISO Windows 10 RTM này về máy và bài đặt. Bộ ISO này được tải từ Microsoft trong ngày hôm nay 29/7 nên các bạn cứ yên tâm cài đặt nhé.

Link Download Windows 10 RTM ISO Official

Windows 10  Multiple Editions  (x86) – DVD (English)

Link:

4share: http://4share.vn/f/625651505257525b

Fshare: https://www.fshare.vn/file/QQ6D1TPTQX98

Mã SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1

 

Windows 10 Multiple Editions (x64) – DVD (English)

Link:

4share: http://4share.vn/f/350106070500040c

Fshare: https://www.fshare.vn/file/K6SAOEKGBXG7

Mã SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2

 

Windows 10 Enterprise (x86) – DVD (English)

Link:

4share: http://4share.vn/f/72464140424b4042

Fshare: https://www.fshare.vn/file/7L3FKDSK9ADQ

Mã SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268

 

Windows 10 Enterprise (x64) – DVD (English)

Link:

4share: http://4share.vn/f/5a6e69686a626d6b

Fshare: https://www.fshare.vn/file/6D31LPFQ6D33

Mã SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB

 

Windows 10 Enterprise Direct Link

X86: http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/6/2/4/624ECF83-38A6-4D64-8758-FABC099503DC/10240.16384.150709-1700.TH1_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X86FRE_EN-US.ISO

X64: http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/6/2/4/624ECF83-38A6-4D64-8758-FABC099503DC/10240.16384.150709-1700.TH1_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X64FRE_EN-US.ISO

 

Windows 10 Pro x86_64:

http://4share.vn/f/4571767671767172

 

Ngoài ra bạn có thể sử dụng tool này để download và cài đặt Windows 10 được Microsoft phát triển:

http://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10

Link do một bạn độc giả gửi:

[box]

Link tải Win 10 chính thức 29/7
Link cả folder:
Fshare: https://www.fshare.vn/folder/P6FAYPCB8WL1
4share: http://4share.vn/d/2e1a1d1d1b181b18
Tenlua: https://tenlua.vn/fm/folder/0b37ee2ae20e6d0718/win-10-29-7

Link riêng lẻ:
Windows 10 Pro & Home x86
MD5: 99feb0f9e7262b7eefa460840a31b59d
SHA1: d927a91e1dd7d9c6023d0da1dbcb16defec5b6c1
Fshare: https://www.fshare.vn/file/GIVJVHJZ4BYM
4share: http://4share.vn/f/4c787f7f797a7874/Win10_English_x86.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2ae4086f0f1a/win10englishx86

Windows 10 Pro & Home x64
MD5: 23e397a21a9e01f141c64b7e1260314a
SHA1: 60cce9e9c6557335b4f7b18d02cfe2b438a8b3e2
Fshare: https://www.fshare.vn/file/MCIBPDGUNG3P
4share: http://4share.vn/f/7044434345464542/Win10_English_x64.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2ae20e6d0515/win10englishx64

Windows 10 Enterprise x86
MD5: 538282ee7e344713dd0ef34ebe128c85
SHA1: aa8ce9cc9b660b31245622e49e0d183db355558f
Fshare: https://www.fshare.vn/file/NWCP9VF7E6CY
4share: http://4share.vn/f/2b1f18181e1d1818/10240.16384.150709-1700.TH1_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X86FRE_EN-US.ISO.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2ae20e6d051d/10240-16384-150709-1700-th1cliententerprisesevalx86freen-us

Windows 10 Enterprise x64
MD5: c22bc85b93eb7cc59193f12f30538f78
SHA1: 90e1c5bada5b96ab05a9fe2035cb26f5cb3cd4d2
Fshare: https://www.fshare.vn/file/S9M26GFK85R5
4share: http://4share.vn/f/2e1a1d1d1b181a17/10240.16384.150709-1700.TH1_CLIENTENTERPRISE_S_EVAL_X64FRE_EN-US.ISO.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2ae20e6d031d/10240-16384-150709-1700-th1cliententerprisesevalx64freen-us

Windows 10 Single Language x86
MD5: dce5cb714f79ab2094e54f52d28b218d
SHA1: 42d88a9e10747f15059c2f389b47c436bc1dd25c
Fshare: https://www.fshare.vn/file/2TNIE3ZH78AH
4share: http://4share.vn/f/6155525254575556/Win10_SingleLang_English_x86.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2ae40f69071f/win10singlelangenglishx86

Windows 10 Single Language x64
MD5: 66bc453f12236b89438c90d6e5c3bdcf
SHA1: 2cfab9b3f63b8812a6b23375de639b1f97a4c505
Fshare: https://www.fshare.vn/file/P1P7NDMOCENS
4share: http://4share.vn/f/3f0b0c0c0a080e09/Win10_SingleLang_English_x64.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2ae20e6c061c/win10singlelangenglishx64

————————————————————————–
Thêm link Win 10 build 10240 (fshare, 4share, tenlua) cho bạn nào cần.
Link cả folder:
Fshare: https://www.fshare.vn/folder/WG8HHQYCJF6D
4share: http://4share.vn/d/2b1f18181b1f1e13
Tenlua: https://tenlua.vn/fm/folder/0b37e22fe10c690015/win-10-build-10240

Link riêng lẻ:

Windows 10 Professional

en_windows_10_RTM_pro_10240_x86_dvd
MD5: f5abf904084901c8a84207d1f3031f45
SHA1: 466f70e8faf489cd6bc6de0c5e442a254a668406
Fshare: https://www.fshare.vn/file/XIHL84LG4W13
4share: http://4share.vn/f/7044434142414646/en_windows_10_RTM_pro_10240_x86_dvd.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be30d69011c/enwindows10rtmpro10240x86dvd

en_windows_10_RTM_pro_10240_x64_dvd
MD5: ecae7684bc1e6f6a4b44b9116e9ac596
SHA1: c42b107cb8930ca82a42be0f9325a37be2e8ff64
Fshare: https://www.fshare.vn/file/DFSFFLF2QAYQ
4share: http://4share.vn/f/7246414340434547/en_windows_10_RTM_pro_10240_x64_dvd.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be30d69021e/enwindows10rtmpro10240x64dvd

Windows 10 Enterprise

en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x86_dvd
MD5: 492a5c3140fee18270c694d4dd1821ec
SHA1: e7d64bd40ab027ba5bdad70a6b7658cf5a5c1961
Fshare: https://www.fshare.vn/file/4MIHK5OQFMIH
4share: http://4share.vn/f/2c181f1d1e1e1c1d/en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x86_dvd.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be30964061d/enwindows10rtmenterprise10240x86dvd

en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x64_dvd
MD5: 1ea374ee58405b260b8c508da396e703
SHA1: 7e5a3c0099e7b113e20e0c729f166618c122a36a
Fshare: https://www.fshare.vn/file/X816HOQC6K2B
4share: http://4share.vn/f/4c787f7d7e7e7c7b/en_windows_10_RTM_enterprise_10240_x64_dvd.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be30964071c/enwindows10rtmenterprise10240x64dvd

Windows 10 Home

en_windows_10_home_singlelanguage_10240_x86_dvd
MD5: 9ffde6301e16ec74712d1cdab2436b2f
SHA1: 2e10ef537ee669e5b09eef67d15af8b25f947459
Fshare: https://www.fshare.vn/file/PKDXABIAN5GL
4share: http://4share.vn/f/3a0e090b0809080c/en_windows_10_RTM_home_singlelanguage_10240_x86_dvd.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be30964051d/enwindows10rtmhomesinglelanguage10240x86dvd

en_windows_10_home_singlelanguage_10240_x64_dvd
MD5: 66f69118d7b20115d7d589851b4879d2
SHA1: 06439f64194d364e6b14d9d8507691f9ee30c68f
Fshare: https://www.fshare.vn/file/KM5IXU63KAJK
4share: http://4share.vn/f/390d0a080b0a0b00/en_windows_10_RTM_home_singlelanguage_10240_x64_dvd.iso.file
Tenlua: https://tenlua.vn/download/0b37ee2be30964061b/enwindows10rtmhomesinglelanguage10240x64dvd [/box]

Chúc các bạn thành công!

 

 

5 bình luận về “Download Windows 10 RTM ISO Official”

Viết một bình luận