Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

MobiMover – phần mềm của hãng EaseUs nổi tiếng  thế giới , nó giúp mình chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X mới với iOS 11 và đồng bộ hóa các tệp tin từ máy tính sang iPhone và ngược lại.

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

EaseUS MobiMover Free bản mới nhất 2.0 đã hỗ trợ IPhone 8/8 Plus / X mới và iPhone khác có iOS 11 được hỗ trợ hoàn hảo. 

Sau đây là các tiện ích được hỗ trợ từ phần mềm này: 

  1. Di chuyển dữ liệu từ iPhone / iPad cũ sang iPhone mới.  
  2. Sao lưu iPhoneSao lưu dữ liệu iPhone / iPad vào máy tính để tránh mất mát dữ liệu ngẫu nhiên.  
  3. Di chuyển dữ liệu iPhone / iPad sang thiết bị khác để giải phóng không gian trên iPhone / iPad của bạn.  
  4. Chia sẻ dữ liệu iPhone / iPad với các thiết bị iOS khác.  
  5. Chuyển nhiều danh mục giữa hai thiết bị iOS hoặc giữa thiết bị iOS và máy tính.  
  6. Thêm hoặc xóa các mục iPhone / iPad của bạn một cách tự do. 

Link trang chủ : https://www.easeus.com/  

Link download và thông tin :  https://www.easeus.com/phone-transfer/mobimover-free.html 

 Bài viết này mình sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết 4 tiện ích nổi bật của phần mềm , các chức năng tiện ích khác các bạn có thể tự tìm hiểu thêm : 

  1. Chuyển dữ liệu từ máy tính sang thiết bị iOS 
  2. Chuyển dữ liệu từ iOS sang thiết bị iOS khác 
  3. Chuyển dữ liệu từ thiết bị iOS sang máy tính 
  4. Quản lý dữ liệu iOS với tùy chỉnh

1. Chuyển dữ liệu từ máy tính sang thiết bị iOS 

Bước 1. Nhấp vào Transfer to device sau đó chọn cách chuyển dữ liệu, theo thư mục hoặc theo tệp. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Bước 2.Chọn thư mục hoặc tập tin cụ thể  bạn muốn chuyển. Bạn  thể chọn nhiều loại dữ liệu cùng một lúc. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Bước 3.Xác nhận dữ liệu bạn muốn chuyển  nhấp vàoTransferđể truyền dữ liệu tới thiết bị. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

2.Chuyển dữ liệu từ iOS sang thiết bị iOS khác 

Bước 1. Kết nối cả hai thiết bị iOS với máy tính này, sau đó nhấp vào Transfer to other device 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Bước 2.Chọn loại dữ liệu bạn muốn chuyển 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Lời khuyên : Nếu bạn muốn truyền dữ liệu như Danh bạ, Ghi chú, Lịch, Lịch sử Safari và dấu trang, hãy tắt iCloud. 

 Bước 3. Chọn thiết bị bạn muốn chuyển đến và nhấp Transfer để bắt đầu. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

3.Chuyển dữ liệu từ thiết bị iOS sang máy tính 

Bước 1. Chọn Transfer to PC và chờ vài giây, MobiMover sẽ đọc dữ liệu trên iPhone của bạn một cách nhanh chóng. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Bước 2.Chọn loại  bạn muốn chuyển sang máy tính. Bạn  thể chuyển nhiều loại cùng một lúc. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Bước 3.NhấnBrowseđể thiết lập tuyến đường bạn muốn chuyển. Sau đó nhấpTransfer để bắt đầu. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

4.Quản lý dữ liệu iOS với tùy chỉnh 

Bước 1. Nhấp vào Custom  và mở bảng điều khiển để quản lý dữ liệu iOS.

 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Lời khuyên: Vui lòng tắt iCloud nếu bạn muốn quản lý dữ liệu như Danh bạ, Ghi chú, Lịch, lịch sử Safari và dấu trang và nhập mật mã cho quyền quản lý thư và Thư thoại. 

 Bước 2. Chọn loại dữ liệu ở phía bên trái và chọn các tệp tin cụ thể ở phía bên phải. Bạn có thể chọn tất cả các tệp trong danh mục với hộp kiểm bên cạnh Name ở phía trên cùng bên trái. 

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

Bước 3.Thêmxóachỉnh sửa  truyền dữ liệu của bạn bằng các nút ở phía trên cùng bên phải. Bạn  thể chọn nhiều mục  chỉnh sửa chúng lại với nhau.

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị IOS và máy tính bằng phần mềm MobiMover

 

Viết một bình luận