Share PSD fake chứng minh nhân dân

Share PSD fake chứng minh nhân dân

Tài khoản Facebook bạn đang dùng tự nhiên bị khóa, Facebook yêu cầu cung cấp thông tin các nhân để mở khóa tài khoản. Bạn ngại sử dụng chứng minh nhân dân và thông tin thật của mình để cung cấp cho Facebook. Vậy thì bạn có thể sử dụng các file psd fake chứng minh nhân dân sau để chỉnh sửa thông tin và gửi lên cho facebook.

File psd fake chứng minh nhân dân mặt trước.

Share PSD fake chứng minh nhân dân

File psd fake chứng minh nhân dân mặt sau.

Share PSD fake chứng minh nhân dân

Lưu ý: Không sử dụng các file PSD fake chứng minh nhân dân này vào mục đích lừa đảo.

Download file PSD fake chứng minh nhân dân về máy tính của bạn.

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgUlNrQ0pIcWJDWVE/view?usp=sharing

Chúc các bạn thành công!

Viết một bình luận