Download bản ghost windows XP dành cho phòng net

Download bản ghost windows XP dành cho phòng net 1

Download bản ghost windows XP dành cho phòng net Bản ghost Windows XP được thiết kế dành cho máy tính ở phòng NET và các máy chuyên Game. Bản ghost Windows XP được làm từ bản Windows chuẩn của Microsoft, không lược bỏ bất cứ thành phần nào, tích hợp Auto Driver + Sata Driver và … Xem thêm