Sử dụng OneDrive làm ổ cứng trên máy tính Windows

Sử dụng OneDrive làm ổ cứng trên máy tính Windows 1

Sử dụng OneDrive làm ổ cứng trên máy tính Windows   Máy tính của bạn có dung lượng lưu trữ khiêm tốn và bạn sử dụng gần hết dung lượng, bạn chưa có đủ kinh phí để nâng cấp lên một ổ cứng có dung lượng cao hơn. Vậy bạn có thể sử dụng OneDrive … Xem thêm