Download Hasher – Phần mềm check mã MD5

Download Hasher – Phần mềm check mã MD5 Khi bạn cần download một game hoặc một phần mềm đặc biệt là các game, phần mềm nặng thì tác giả thường kèm theo 1 mã MD5. Mã này có tác dụng để kiểm tra xem tập tin bạn download về có bị lỗi hay bị virus … Xem thêm

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]