Tiện ích dịch thuật cho Chrome và Firefox

Tiện ích dịch thuật cho Chrome và Firefox Trên Cốc Cốc có một công cụ rất hay được tích hợp sẵn giúp bạn tra từ điển từng từ tiếng Anh trong một đoạn văn bản không giống với tiện ích Google Translate dịch cả văn bản trên Chrome. Điều này có thể giúp bạn hiểu nghĩa … Xem thêm

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]