Download BootIce 1.3.3 Việt hóa – Tạo và chỉnh sửa Menu Boot

Download BootIce 1.3.3 Việt hóa - Tạo và chỉnh sửa Menu Boot 1

Download BootIce 1.3.3.2 Việt hóa – Tạo và chỉnh sửa Menu Boot BootIce là công cụ quen thuộc cho dân IT, phần mềm có khả năng quản lý phân vùng, tạo chỉnh sửa menu boot và các vấn đề liên quan đến MBR, PBR,…. Với nhiều công dụng như thế nhưng phần mềm có kích thước … Xem thêm