Download Windows USB/DVD Download Tool

Download Windows USB/DVD Download Tool 1

Download Windows USB/DVD Download Tool Windows USB/DVD Download Tool là công cụ do Microsoft phát hành giúp bạn đưa bộ cài đặt Windows lên USB. Download Windows USB/DVD Download Tool. Bạn có thể dễ dàng tạo bộ cài đặt windows từ file ISO lên USB để cài đặt windows thay vì phải sử dụng đĩa. Link Download … Xem thêm