Cách chuyển ảnh từ iCloud sang Google Photos

Cách chuyển ảnh từ iCloud sang Google Photos 1

Tôi chắc chắn rằng bạn đã biết về tùy chọn ‘Nhận bản sao dữ liệu của bạn’ của Apple và Google. Nó cho phép bạn tải xuống tất cả dữ liệu của mình bao gồm cả nội dung đa phương tiện. Tuy nhiên, bạn phải trải qua những rắc rối khi tải chúng theo cách … Xem thêm