Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows 10 6 tháng

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows 10 6 tháng 1

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows 10 6 tháng Thường thì khi nâng cấp từ windows 7, windows 8 bản quyền lên windows 10 thì sẽ thự động kích hoạt bản quyền. Nhưng một số bạn nâng cấp từ windows 7 hoặc windows 8 chưa có bản quyền hoặc cài mới windows 10 thì … Xem thêm