Kiểm tra tình trạng pin trên windows 8 và windows 10

Kiểm tra tình trạng pin trên windows 8 và windows 10 Trên windows 8 và windows 10 có một công cụ rất hay giúp kiểm tra tình trạng pin của laptop và cung cấp những khuyến nghị để bạn có thể kéo dài tuồi thọ của pin. Công cụ được xây dựng trên lệnh PowerCfg trong … Xem thêm

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]