PES 2017 SMoKE Patch 9.1 FULL + update 9.1.1 – Patch PES 2017

PES 2017 SMoKE Patch 9 FULL - Patch PES 2017

PES 2017 SMoKE Patch 9.1 là một bản Patch Update PES 2017 Full chuyển nhượng, sân vân động, kits, logo, faces. Bài viết chia sẻ link download và hướng dẫn cài đặt Patch SMoKE 9.1 cho PES 2017. PES 2017 SMoKE Patch 9.1 FULL là một bản Patch được ra mắt tương đối lâu cho … Xem thêm