BigUpdate Patch PTE 2.1 PES 2017 by Duy Lộc – Patch PES 2017

BigUpdate Patch PTE 2.1 PES 2017 by Duy Lộc - Patch PES 2017

Một bản Update lớn cho Patch PTE 2.1 PES 2017 với nhiều cập nhật hấp dẫn. Bài viết chia sẻ link download và hướng dẫn cài đặt BigUpdate Patch PTE 2.1 PES 2017. Patch PTE 2.1 PES 2017 là một bản Patch PES 2017 rất tốt được nhiều người cài đặt và sử dụng. Hôm nay … Xem thêm

Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 Update 2.1 – Patch PES 2017

Hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 Update 2.1 - Patch PES 2017

PTE Patch 2017 Update 2.1 là bản Patch Update cuả PTE Patch 2017 2.0 được PTE Patch phát hành ngày 06/11/2016. Bài viết chia sẻ link download và hướng dẫn cài đặt PTE Patch 2017 Update 2.1 cho PES 2017. Sau khi ra mắt được vài ngày thì Patch PTE 2.0 đã được cập nhật một phiên … Xem thêm