Fix lỗi VRAM khi chơi PES trên một số máy

Fix lỗi VRAM khi chơi PES trên một số máy 1

Fix lỗi VRAM khi chơi PES trên một số máy   Đối với một số máy sử dụng card Onboard thì khi chơi PES thì toàn bị lỗi VRAM chỉ nhận được 32Mb hoặc 64Mb khiến bạn không lựa chọn được mức High trong phần settings. Để khắc phục được vấn đề này thì hôm … Xem thêm