Cách nhóm các shortcut trên thanh taskbar bằng TaskbarGroups

Cách nhóm các shortcut trên thanh taskbar bằng TaskbarGroups

TaskbarGroups là một tiện ích Windows 10 tuyệt vời có thể dễ dàng nhóm nhiều shortcut trên thanh taskbar để quản lý tốt hơn và có thêm không gian. Đó là điều cần thiết, đặc biệt nếu bạn có xu hướng ghim các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất, các thư mục hoặc thậm … Xem thêm