Xem video Youtube dưới dạng Pop-up trên Chrome

Xem video Youtube dưới dạng Pop-up trên Chrome     Nếu bạn muốn vừa có thể làm việc vừa có thể xem Youtube thì hãy thử một tiện ích mang tên Sideplayer họat động trên trình duyệt google chrome có thể giúp bạn điều đó. Tiện ích này sẽ giúp bạn thu nhỏ video thành một … Xem thêm

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]