Resource Hacker 4.2.4 – Phần mềm sửa file hệ thống

Resource Hacker 4.2.4 - Phần mềm sửa file hệ thống 1

Resource Hacker 4.2.4 – Phần mềm sửa file hệ thống windows Bạn muốn chỉnh sửa file hệ thống, muốn mod windows theo phong cách riêng của mình mà không biết cách làm thì  Resource Hacker 4.2.4 sẽ giúp bạn. Resource Hacker 4.2.4 là công cụ giúp bản chỉnh sửa các file hệ thống ở nhiều định dạng … Xem thêm