Kích hoạt tài khoản Super Administrator trong Windows

Kích hoạt tài khoản Super Administrator trong Windows 1

Kích hoạt tài khoản Super Administrator trong Windows Trong Windows có một tài khoản mà Microsoft đã cố tình ẩn nó đi không muốn để cho người dùng sử dụng đến nó đó là Super Administrator. Super Administrator được cung cấp mọi quyền hạn có thể thay đổi mọi thứ trong hệ điều hành windows, điều … Xem thêm