Download các bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Download các bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Sau đây mình xin giới thiệu những bộ icon tuyệt đẹp cho windows 7, windows 8, windows 8.1, windows 10.

Bộ icon 1 theo phong cách ubuntu

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgUVhpNS1XS0UzS00/view?usp=sharing

Bộ icon 2 theo phong cách Windows phone

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgeGxyUWo2Y0JDejQ/view?usp=sharing

Bộ icon 3 theo phong cách Yosemite

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgV0tNb2tpXzJBREU/view?usp=sharing

Bộ icon 4 theo phong cách Steam OS

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgRE0wLWNneVNCbUU/view?usp=sharing

Bộ icon 5 theo phong cách MeeGo

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgRmU2clZUT2c3UTg/view?usp=sharing

Bộ icon 6 theo phong cách Windows XP

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgc1ZSSGhFcTdYVHc/view?usp=sharing

Bộ icon 7 theo phong cách Longhorn

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgb1VLaldfVUFocEk/view?usp=sharing

Bộ icon 8 theo phong cách League of legends

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgenBPQVFYa2tRTHc/view?usp=sharing

Bộ icon 9 theo phong cách IOS 8

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgdjd1Qm8wQkt0a0k/view?usp=sharing

Bộ icon 10 theo phong cách HUD

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgWks2Zk1qVjhzWTg/view?usp=sharing

Bộ icon 11 theo phong cách Lady Pink

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgTmliMWlxcnJZaXc/view?usp=sharing

Bộ icon 12 theo phong cách Numix

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgMHlzVlQxdjJqTzQ/view?usp=sharing

Bộ icon 13 theo phong cách ADL

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgcGk4ak5OeHNHWm8/view?usp=sharing

Bộ icon 14 theo phong cách Agua Leopard

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgVXV5SThZNFRIWnM/view?usp=sharing

Bộ icon 15 theo phong cách Airlock

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgcmVyVUhpRkFiaUE/view?usp=sharing

Bộ icon 16 theo phong cách Chromium

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgRDNRZ0xLcktVR28/view?usp=sharing

Bộ icon 17 theo phong cách Alienware Breed

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgbWluMzg3ZGE4WG8/view?usp=sharing

Bộ icon 18 theo phong cách HUD Gold

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgWE5ZQW9JcFowd0U/view?usp=sharing

Bộ icon 19 theo phong cách Jarvis

bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgWm5QQWIyeHV5blU/view?usp=sharing

Hướng dẫn cài đặt icon vào máy tính

Sau khi tải bộ icon về máy thì bạn giải nén bộ icon ra bằng winrar hoặc 7-zip được 2 file.

Sau đó bạn đổi tên File setup.ex_ thành setup.exe và chạy file setup.exe để cài đặt icon vào máy.

Sau khi cài đặt xong bạn khởi động lại máy và tận hưởng thành quả.

iOS-8-Skinpack

Chúc các bạn thành công!

12 bình luận về “Download các bộ icon tuyệt đẹp cho windows”

Viết một bình luận