Download các bộ icon tuyệt đẹp cho windows

Download các bộ icon tuyệt đẹp cho windows 1

Download các bộ icon tuyệt đẹp cho windows Sau đây mình xin giới thiệu những bộ icon tuyệt đẹp cho windows 7, windows 8, windows 8.1, windows 10. Bộ icon 1 theo phong cách ubuntu Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgUVhpNS1XS0UzS00/view?usp=sharing Bộ icon 2 theo phong cách Windows phone Link download: https://drive.google.com/file/d/0B8uVepF-CUsgeGxyUWo2Y0JDejQ/view?usp=sharing Bộ icon 3 theo phong cách Yosemite Link … Xem thêm