Hướng dẫn chụp ảnh toàn bộ trang web trên PC

Hướng dẫn chụp ảnh toàn bộ trang web trên PC 1

Hướng dẫn chụp ảnh toàn bộ trang web trên PC       Thông thường để chụp ảnh màn hình thì ta thường hay sử dụng tính năng có sẵn trên Windows để chụp, nhưng để chụp ảnh toàn bộ nội dung của một trang web thì không thể chụp được. Chính vì vậy nếu … Xem thêm